Vier soorten Deals
De BHAG Deal kent vier smaken. Alle vier de opties vragen om een organisatie met een sociaal hart. Want de Deals worden afgesloten voor de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze variëren, bijvoorbeeld in de mate van werkgeversrisico en het soort werk dat beschikbaar wordt gesteld. Alle producten op rij:

 1. Baan voor Talent
  Baan voor talent houdt in dat u nieuwe arbeidsplaatsen creëert. U geeft mensen een jaarcontract en wij zorgen voor de begeleiding van de werknemer op alle leefgebieden. Daarnaast krijgt u een financieel voordeel en zijn de risico’s bij ziekte afgedekt door onze no-risk polis. Bent u een sociaal werkgever? Kies dan voor baan voor talent.

  Weverling Groenproviders, Ah Vrij, Avalex, TU Delft, Zon Kinderopvang gingen u reeds voor.
 2. TalentenpoolTalentenpool gaat over het inhuren van medewerkers voor passende taken, voor een vooraf bepaald aantal uren. Die uren kunt u verspreiden over het jaar of concentreren in een bepaalde periode. Wij verzorgen de verloning en de begeleiding van de kandidaten, het risico voor de werkgever is minimaal. Bent u sociaal werkgever én op zoek naar flexibel inzetbaar personeel? Kies dan voor de talentenpool.

  TU Delft is de eerste die hiervoor tekende.
 3. Werk voor Talent
  Bij Werk voor Talent gaat het om taken met minimale tijdsdruk, die minimaal één dag in beslag nemen. De taak kan op locatie worden uitgevoerd of bij ons. Denk aan het opruimen en digitaliseren van een archief of achterstallig werk. Wij dragen zorg voor een correcte uitvoering. Heeft u klussen die blijven liggen? Kies dan voor werk voor talent.

  AH Vrij, Avalex, Gemeente Delft, TU Delft en Zon Kinderopvang sloten deze Deal.

4. Talentontwikkeling
Talentontwikkeling betekent dat kandidaten gedurende een afgesproken periode onbetaald bij u aan de slag gaan en door u worden opgeleid in een bepaald vakgebied. Na deze periode hebben zij de garantie op een baan bij uw organisatie of elders in de sector. U zorgt voor de opleiding en wij zorgen voor de (niet-vakinhoudelijke) begeleiding en indien gewenst zorgen we ook voor certificering met praktijkverklaringen. Wilt u mensen opleiden in uw vakgebied? Kies dan voor talentontwikkeling

Biesieklette, Pieter van Foreest en T-Zorg gáán reeds voor deze Talentontwikkeldeal.

Menskracht en specialistische begeleiding
Met deze BHAG Deal doen werkgevers aan sociaal ondernemen. De sociale partners van BHAG Delft committeren zich aan de levering; menskracht en specialistische begeleiding. Daarnaast is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere inclusieve werkgevers en kan iedereen onder andere gebruik maken van publiciteit in diverse (sociale) media. Projectleider BHAG Deal werkgevers, Mieke van Egmond: “Meedoen als werkgever met de BHAG Deal betekent: je verbinden. Met commitment vanuit een sociaal hart.”

Meedoen?
Projectleider BHAG Deal werkgevers Mieke van Egmond gaat graag met u in gesprek om mogelijkheden toe te lichten en samen te doordenken welk soort deal het beste past bij uw wensen. Bel of mail via: mvegmond@werkse.nl | 06 53742081

Meer weten?
De brochure vertelt u meer over de verschillende deals.