ZorgHub wint 1 miljoen

ZorgHub wint Werkinnovatie Prijs van 1 miljoen euro

Het Delftse initiatief ZorgHub wint de Werkinnovatie Prijs! Het prijzengeld van één miljoen euro wordt gebruikt om mensen die langdurig in de bijstand zitten, op te leiden én te plaatsen in de zorg. “We hebben al zeker vijftig mensen in het vizier waar we nog dit voorjaar mee aan de slag gaan”, vertelt projectmanager Jiske Kiers.

De Werkinnovatie Prijs van brancheorganisatie Cedris en Start Foundation wordt uitgereikt om werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. ZorgHub, een initiatief van het sociaal domein in Delft, is als een van de twee winnaars gekozen uit 69 inzendingen. De jury roemde Zorghub ‘om de potentie om veel impact te maken op het gebied van eenzaamheid en waarde toe te voegen aan de zorgvraag van ouderen in de stad Delft. Het initiatief wordt door de stad gedragen, aangezien de sociale partners zich aansluiten bij en committeren aan ZorgHub. Het is een plan met focus en transparantie. Men houdt daarbij oog voor de mens en de klant.”

Drempels weghalen
ZorgHub richt zijn pijlen op bijstandsgerechtigden die affiniteit hebben met de zorg. Mensen die actief zijn als mantelzorger of vrijwilliger, maar voor wie een betaalde baan tot nog toe niet haalbaar leek. “Voor hen kan ZorgHub het verschil maken”, aldus Kiers. “Een baan is immers meer dan alleen een inkomen. Het gaat ook om sociale contacten, voldoening, zelfstandigheid. Daarom zetten we alles op alles om dat mogelijk te maken. Dat betekent drempels weghalen en maatwerk leveren. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.”

Minder zorgkosten, minder eenzaamheid en meer banen
De geselecteerde kandidaten krijgen een korte, praktijkgerichte opleiding waarmee zij ondersteunde zorgtaken kunnen uitvoeren die door tijdsdruk vaak blijven liggen. Een oudere helpen om de deur uit te gaan bijvoorbeeld, of om de post door te nemen. Zorgorganisaties sluiten daarvoor een abonnement af bij ZorgHub. Daarmee zijn zij verzekerd van continuïteit en verlichten ze de werkdruk van het bestaande personeel. ZorgHub gaat de nieuwe medewerkers in hun werk begeleiden en coachen, zodat zij naar ieders tevredenheid blijven functioneren.

In het voorjaar van start
Met het prijzengeld van één miljoen euro kan ZorgHub in het voorjaar van start met de opleiding. Daarna gaan de nieuw opgeleide zorgmedewerkers aan de slag bij lokale zorgorganisaties. Op termijn wil ZorgHub ook zorgabonnementen aan particulieren aanbieden.

ZorgHub is een initiatief van Delft Support, Delft voor Elkaar, DSW, Firma van Buiten, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Perspektief, Pieter van Foreest, Stichting Stunt en Werkse!. Meer weten? Kijk op www.zorghub.nl.

BHAG inspiratietafel

Inspiratietafel BHAG

De eerste BHAG inspiratietafel vanuit de studio in de upcycle campus van partner Stunt werd door een kleine tweehonderd mensen digitaal gevolgd. Tijdens dit online evenement spraken professionals uit bedrijfsleven en onderwijs met elkaar én met het publiek over inclusiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onder leiding van Cor van der Wel, directeur van Werkse!, gingen met elkaar in gesprek: Philip Nijgh, schooldirecteur van ROC Mondriaan; Judith de Jong – Nieuwpoort, bestuurder van Happy KidsCare; Stephan Brandligt, wethouder voor Duurzaamheid, Werk & Inkomen en Financiën; Marc Boekenstijn, directeur Stichting Stunt. 

Passie
Op de vraag wat cruciale factoren zijn om een plaatsing te laten slagen weet schooldirecteur Nijgh: “Passie en enthousiasme”. Gastheer Boekenstijn voegt daar het ‘open minded zijn’ van de werkgever aan toe. Bestuurder De Jong, die in haar organisatie werkt met opgroeiende jeugd, benadrukt: “Focus op talenten in plaats van op iemands diagnose”.

Zonder werkgevers geen werk
Tijdens het evenement vertellen werkgevers op video waarvoor zij een BHAG Deal tekenden. De Deal ‘Werk voor Talent’ bijvoorbeeld werd door meerdere werkgevers afgesloten. Bij deze Deal gaat het om inhuren van mensen voor een bepaalde hoeveelheid werk met een kop en een staart. Avalex keek daarvoor buiten de vakjes van bestaande banen: “welke klussen staan er bij ons open?”. De gemeente Delft koppelt via de gemaakte Deal ‘monnikenwerk’ aan corona. Wethouder Brandligt: “Nu mensen meer thuis zijn, wordt het Stadsarchief veel vaker digitaal geraadpleegd. Daarom zetten we nu extra mensen in om nog meer van het vroegere papier(monniken)werk te digitaliseren. Dit en veel meer kun je hier terugkijken.

De volgende BHAG inspiratietafel is op een nader te bepalen datum in april.

Ondertekenen BHAG Deal

Eerste BHAG Deals ondertekend

Nieuwe banen in de maak 

Er komen in Delft meer banen voor mensen in de bijstand. Dat is het eerste concrete resultaat van BHAG Delft, een samenwerkingsverband in het sociaal domein. Maar liefst negen werkgevers hebben een zogenoemde BHAG Deal ondertekend, waarmee zij zich committeren aan het creëren van leer- en werkplekken voor mensen in de bijstand.  

BHAG Deal 
Het afsluiten van BHAG Deals is een nieuwe vorm om méér Delftenaren aan een passende baan te helpen. Werkgevers kunnen in een BHAG Deal kiezen tussen vier verschillende varianten van een deal, waarin zij samen met de partners van BHAG Delft werk creëren voor mensen in de bijstand. Maar liefst negen werkgevers hebben in november – via het online tekenen van de Deal – beloofd om de komende jaren meer leer- en werkplekken te creëren voor deze doelgroep. Dat zijn: 

  • Pieter van Foreest 
  • Biesieklette 
  • TU Delft 
  • Weverling 
  • Kinderopvang ZON! 
  • Avalex 
  • AH Vrij 
  • Tzorg 
  • Gemeente Delft 

Chapeau voor deze negen werkgevers en op naar verdere uitbreiding van deze lijst. Zodat steeds meer Delftenaren vanuit een uitkering de overstap naar werk kunnen maken. 

Samen Werkt!

Samen Werkt!

Ondanks Corona heeft het BHAG team in samenwerking met accountmanagers en consulenten van Werkse! in september een mooi event georganiseerd: Samen Werkt!

Een event waar werkgever en kandidaat (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) elkaar konden ontmoeten. Tijdens dit event waren acht werkgevers aanwezig en maar liefst vijftig kandidaten. In deze tijd van coronabeperkingen zijn er naar aanleiding van het event vooralsnog toch drie kandidaten gestart in een betaalde baan en twee in een opleidingstraject. 
Partners BHAG

Unieke samenwerking Delfts sociaal domein

Goed nieuws voor Delftenaren die al lange tijd in de bijstand zitten: de kans op een passende baan wordt groter! Acht organisaties op het gebied van werk en welzijn hebben zich verbonden aan een nieuw en ambitieus plan om juist deze groep meer kansen te bieden. Want ook in Delft staan er nog steeds te veel mensen ongewild aan de kant.

De acht organisaties in Delft hebben samen een Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG) geformuleerd, een groots en uitdagend doel: het aantal bijstandsgerechtigden moet in de komende vier jaar worden gehalveerd. Van circa 3500 mensen, een aantal dat al jaren vrij stabiel is, naar 1750 in 2023. De volgende organisaties maken zich daar de komende jaren hard voor: Perspektief, Stunt, Delft voor elkaar, GGZ Delfland, Firma Van Buiten, Delft Support, Ipse de Bruggen en Werkse!

Om het doel te bereiken, worden allerlei pilots en nieuwe initiatieven opgezet. De pijlen zijn daarbij met name gericht op mensen die al vijf jaar of langer in de bijstand zitten. Zo zijn er bij Werkse! zes professionals aangenomen die mensen langdurig intensief kunnen begeleiden. En komen professionals van de acht organisaties elke drie weken bij elkaar in het zogenoemde Zeg JA team, om te bespreken wat elk van hen kan doen om iemand uit deze doelgroep vooruit te helpen.

Ook werkgevers worden betrokken bij het plan. Zij krijgen de vraag om meer en andere werkzaamheden aan te bieden aan de kandidaten, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en meer mensen passend werk vinden.

Groenwerk

Intensieve begeleiding en praktische hulp!

Wat doe je als iemand dolgraag wil werken maar zelf niet aan de slag komt? Begeleiden uiteraard. Maar soms is er meer nodig. Zoals bij Ronald.

Ronald zit ‘al veel te lang’ zonder werk, zegt hij zelf. Tijdens sollicitatiegesprekken klapt hij dicht. Terwijl hij toch echt goed gekwalificeerd is en vele jaren werkervaring op zijn cv heeft staan. Naast verkrampen tijdens het solliciteren is er nog iets in zijn dagelijks leven dat zwaar op hem drukt. Een geschil met de woningbouwvereniging. Over de tuin die iets buiten de kluiten groeide. Buren klagen erover en Ronald weet zich er geen raad mee. Om deze patstelling te doorbreken springt Werkse! bij. De ervaren groenmedewerkers van Werkse! gaan aan de slag met zaag en snoeischaar en het resultaat mag er zijn: een mooi bijgewerkte tuin. En een blije Ronald! “Nu krijg ik weer ruimte om me op een nieuwe baan te richten”.

Bovenstaande is de essentie van de BHAG-aanpak. Mensen intensieve begeleiding geven en daarbij kijken naar het geheel. Wat houdt iemand nu precies tegen bij het bouwen aan een betere toekomst? Dat kan een geschil zijn in de leefomgeving zoals bij Ronald. Vaak ook gaat het om schulden, taalachterstand, ziekte of psychische problemen, een verslaving of combinaties hiervan.

Lees het artikel uit het AD/Delft.

Behoorlijk maatwerk

Behoorlijk maatwerk: zeg JA!

Samenwerking binnen en buiten het sociaal domein is cruciaal. Stadsbreed dragen binnen de BHAG een aantal partijen een gedeelde verantwoordelijkheid. Heel concreet komt de samenwerking bij elkaar in het ‘Zeg JA Team’. Een team dat zich niet wil laten remmen door het ‘het systeem  en bureaucratie’ en dat juist wil omdenken en -draaien.

Projectleider Jiske: “Het team bestaat uit professionals vanuit deelnemende organisaties uit het sociaal domein. We bespreken casussen waarbij er knelpunten zijn die de professional vanuit zijn of haar eigen organisatie niet kan oplossen. Dit is zeer uiteenlopend, van huisvestiging tot zorg, schulden of kinderopvang en natuurlijk werk. De eerste besproken casussen verliepen vooral makkelijker dan gedacht. Door samen op zoek te gaan naar oplossingen kan er veel meer dan iedereen in eerste instantie dacht. Doordat de juiste professionals met mandaat aan tafel zitten, hebben we slagkracht om ook echt het verschil te maken voor iemand. Iedereen heeft zich dan ook gecommitteerd aan de ‘ja’ modus: alleen maar denken in mogelijkheden met een minimum aan regels.

Uitgangspunten van het ‘Zeg JA Team’ zijn de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’. Tijdens een van de bijeenkomsten van de bestuurders zijn deze beginselen – hoe symbolisch – op de voordeur van het Oude Stadhuis ‘gespijkerd’.”

Lees de ‘Vijftien algemene beginselen van behoorlijk maatwerk’