BHAG Deal: zonder werkgevers geen werk
Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze BHAG-doelstelling, is commitment van werkgevers. Want zonder werkgevers geen werk!

BHAG Deal: wat is dat?
Een BHAG Deal is een afspraak tussen een werkgever en lokale sociale partners. Bedoeling: mensen met een bijstandsuitkering perspectief bieden én samen bijdragen aan een inclusief Delft.

Elke partij definieert zelf de bijdrage die zal worden geleverd. In het geval van de werkgevers is dat het aantal arbeidsplekken, klussen of opleidingstrajecten dat beschikbaar wordt gesteld. De acht in de BHAG verenigde sociale partners leveren de ondersteuning die ervoor nodig is om mensen – desgewenst langdurig – te begeleiden voor een duurzame match. In goed overleg sluiten we vervolgens een BHAG Deal, waarin de afspraken worden vastgelegd.

Ook mooi: de BHAG Deal telt mee als social return invulling.

Deals gerealiseerd tot december 2020: 9

Verder lezen over de deals

Sociale partners
BHAG Deal komt tot stand in samenwerking met: Delft Support • Delft voor elkaar • Firma van Buiten • GGZ Delfland • Ipse De Bruggen • Perspektief • Stunt • Werkse!